073-268 88 32 • info@moodwork.se
79a4a2fbd5d280e0dd533bf7b54e3635

Mood@Work - ett hållbart arbetsliv

Det ska vara lätt att göra rätt saker och skapa förutsättningar för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Känner du dig osäker hur du på bästa möjliga sätt ska gå till väga? Vi vill hjälpa dig som ledare med att finna verktygen för att kunna skapa en bra och produktiv arbetsmiljö.

Utbildning - organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Vi företagsanpassar din utbildning. Detta för att göra den så komplett som möjligt, för ert företag och förutsättningar.

Kontakta oss så får vi berätta mer om hur vi skräddarsyr utbildning efter era behov!

Vi skräddarsyr er utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö

dator 300x200

Du som är chef eller arbetsledare får fördjupa din kunskap i vilka krav som ställs på dig och hur du kan göra för att uppfylla dem.

Vi går igenom vad det innebär att du som chef kan bli straffad för brister i arbetsmiljön och hur du undviker att hamna där.

Kontakta oss för att planera er utbildning i vår!!

info@moodwork.se

 

Beställ vårt nyhetsbrev

Modum - mät arbetsklimatet i ert företag

modum2

Det enkla verktyget att mäta arbetsklimatet i ert företag

Har du tid/råd att vänta till den årliga medarbetarundersökningen?

Kan du som chef säkerställa ett förbyggande aktivt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö samt leva upp till de krav som ställs på arbetsgivarens arbetsmiljöansvar?

Vi har tagit fram, Modum, ett snabbt och enkelt web baserat verktyg som ger chefer och medarbetare ett underlag för att underlätta ett aktivt arbete med arbetsmiljödialoger med syftet att förebygga och upptäcka organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem.

Vill du också prova Modum?

Boka in ditt personliga besök för en demonstration!