79a4a2fbd5d280e0dd533bf7b54e3635

Ett hållbart arbetsliv

Det ska vara lätt att göra rätt saker och skapa förutsättningar för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Känner du dig osäker på hur du ska gå till väga? Vi hjälper dig som ledare med att finna verktygen för att kunna skapa en bra och produktiv arbetsmiljö.

EXPERTSTÖD

Mood@Works konsulter har gedigen erfarenhet inom arbetsmiljö, arbetsrätt, likabehandling, värdegrundsarbete, ledarskap och organisationsfrågor.

 

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

Mood@Work genomför utbildningar, workshops och seminarier med koppling till aktuella HR- och arbetsmiljöaspekter. Vi erbjuder även expertstöd och behovsanpassade konsulttjänster inom ett stort antal HR-relaterade områden.

Vi skräddarsyr er utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö

MoodWork

Mood@Works heldagsutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö, ger deltagaren en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen säkerställer kunskap om föreskrifterna och vad de innebär i praktiken, genom att förtydliga bakgrund, vilka som berörs, vilka krav föreskrifterna ställer och vad de innebär för organisationen. Deltagarna blir rustade och får kunskap om hur man rent praktiskt integrerar föreskrifternas krav i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Kontakta oss för att planera er utbildning i höst!!

info@moodwork.se

 

AKTUELLT

Frukostseminarium Organisatorisk och social arbetsmiljö – vad händer nu?

Organisatorisk och social arbetsmiljö, 1 år senare… Det är nog få som har missat att vi fick nya arbetsmiljöregler i fjol och många har säkert både informerat och utbildat chefer och nyckelpersoner i den nya föreskriften, men… Hur jobbar vi rent konkret med implementering och, fram för allt, uppföljning? Presentation av MODUM®, Systemstöd för organisatorisk…

Aktuella projekt

Konsulter från Mood@Work genomför, under våren 2017, ett stort och omfattande organisationsstrukturprojekt för en av landets kommuner, som bl.a. innefattar ledarskapsutveckling och Extended DISC-analyser. ————————————————– Mood@Work har fått i uppdrag att, under 2017 – 2018, skapa flertalet arbetsmiljörelaterade utbildningsprogram för en av Sveriges yrkeshögskolor.

Fortsatt stora behov av implementeringsstöd

Mood@Work fortsätter arbetet med implementeringen av föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, genom omfattande utbildningsinsatser runt om i Sverige.

Beställ vårt nyhetsbrev