Frukostseminarium Organisatorisk och social arbetsmiljö – vad händer nu?

Organisatorisk och social arbetsmiljö, 1 år senare…

Det är nog få som har missat att vi fick nya arbetsmiljöregler i fjol och många har säkert både informerat och utbildat chefer och nyckelpersoner i den nya föreskriften, men…

Hur jobbar vi rent konkret med implementering och, fram för allt, uppföljning?

Presentation av MODUM®, Systemstöd för organisatorisk och social arbetsmiljö

  • För att kunna leva upp till kraven i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö har vi tagit fram ett antal evidensbaserade och validerade frågor i ett webbaserat undersökningsverktyg, MODUM. Frågorna fångar upp hur medarbetarna upplever kraven i arbetet, arbetsbelastning, kränkande särbehandling och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer såsom delaktighet och inflytande.
  • Verktyget genererar realtidsrapporter som på ett överskådligt sätt visar resultaten för respektive arbetsgrupp och fungerar som underlag för en löpande, konstruktiv arbetsmiljödialog.
  • Systemet har även tilläggsmoduler kring likabehandling, hälsa, medarbetarlojalitet etc.
  • MODUM anpassas till respektive företags grafiska profil

Frukostseminariet, som hålls i våra lokaler på Drottninggatan 112A, är kostnadsfritt och deltagarna bjuds på kaffe och smörgås. Vid förhinder utan avbokning senast dagen innan debiteras en kostnad på 300 kr.