Gör rätt saker och skapa förutsättningar för en god organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen som på ett roligt och intressant sätt kommer att ge dig de verktyg som är förutsättningarna för en god social arbetsmiljö

Under en intensiv och givande dag får du som är chef eller arbetsledare fördjupa din kunskap i vilka krav som ställs på dig och hur du kan göra för att uppfylla dem.

Vi går igenom vad det innebär att du som chef kan bli straffad för brister i arbetsmiljön och hur kan du undvika att hamna där.

Utbildningen är upplagd så att du även får arbeta konkret med att strukturera ditt arbetsmiljöarbete så att du är bättre rustad för ditt uppdrag på hemmaplan.

Kursen är uppbyggd utifrån både föreläsningar och grupparbeten, men har även mycket plats för diskussioner och frågor.

Max 20 deltagare per kurstillfälle Pris: 39 000 kr.

Utbildningens innehåll

  • Genomgång av Arbetsmiljölagen och föreskriftens (AFS 2015:4) betydelse för ditt uppdrag som chef?
  • Varför kom den nya föreskriften – bakgrund och rättsfall tas upp för diskussion.
  • Hur påverkas arbetsgivarens rättigheter att planera och fördela arbetet?
  • Vilka kunskaper behövs för att arbeta korrekt och förebyggande med stress, arbetsbelastning och kränkande särbehandling?
  • Ohälsosam arbetsbelastning- vad innebär det
  • Arbetsmiljöpolicy, innehåll och handlingsplan – hur ska en bra policy utformas?
  • Metodstöd för att arbeta förebyggande med social och organisatorisk arbetsmiljö

Anmäl ditt företag här!

Pris: 39 000 kr

Intresseanmälan och förfrågan här:

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.