IMG_0599

Mood@Works konsulter har gedigen erfarenhet inom arbetsmiljö, arbetsrätt, likabehandling, värdegrundsarbete, ledarskap och organisationsfrågor.

Vår ambition är att dela med oss av vår kunskap och våra verktyg samt kunna inspirera till att det ska vara roligt och lönsamt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna.

De sociala och organisatoriska aspekterna kan vid första anblick te sig komplexa och svåra, och det vill vi avdramatisera. Det ska vara lätt att göra rätt!

Mood@Work genomför utbildningar, workshops och seminarier med koppling till aktuella HR- och arbetsmiljöaspekter. Vi erbjuder även expertstöd och behovsanpassade konsulttjänster inom ett stort antal HR-relaterade områden.