Om våra konsulter

patrik-hall

Patrik Håll

Patrik är arbetsmiljöspecialist och expertkonsult med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och ledningssystem. Han är diplomerad BAM-handledare, certifierad HLR-instruktör och en flitigt anlitad utbildare och föreläsare. Han håller utbildningar i bl.a. BAM, BAS P/U, Heta Arbeten, Arbetsmiljöledning samt Första hjälpen och HLR.

Patrik har en teknisk bakgrund inom kyl- och installationsbranschen med bl.a. mångårig erfarenhet som både arbetsmiljöchef och specialist på såväl globala som inhemska bolag.

Patrik driver även konsultbolaget Arbetsmiljöspecialisten AB.

Kontakta Patrik: 070-695 18 00 eller patrik@moodwork.se

Bodil Stenqvist

Bodil Stenqvist

Bodil är utbildad organisationskonsult, certifierad coach och certifierad användare av analysverktyg som Extended DISC och OPQ och har gedigen erfarenhet av arbete med organisationsförändringar, ledarskapsutveckling, teambuilding och konflikthantering.

Hon har en mångårig bakgrund inom HR, förvaltningsledning och som verksamhetschef i både privat och offentlig verksamhet.

Bodil driver även, tillsammans med Jessica Schultz, konsultbolaget Succesum AB.

Kontakta Bodil: 073-940 20 84 eller bodil@moodwork.se

 

 

Jessica Crabtree

Jessica Schultz 

Jessica har mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning och privata företag inom flertalet branscher och verksamheter. Där har ledarskap, utbildning, avveckling, omorganisationer, förändringsledning, arbetsrätt & förhandling varit områden som dominerat.

Jessica har även flera års erfarenhet som utredare inom arbetsskadeförsäkringen på Försäkringskassan med inriktning på psykisk ohälsa.

Jessica driver även, tillsammans med Bodil Stenqvist, konsultbolaget Succesum AB.

Kontakta Jessica: 072-500 40 22 eller jessica@moodwork.se

 

david-modin-165x247

David Modin

David har mångårig erfarenhet som managementkonsult inom humankapitalområdet och har dessförinnan innehaft chefsbefattningar inom försäkrings-, förlags- och mediabranschen.

Han arbetar med både svenska och internationella organisationer med uppdrag som bl.a. rör förändrings- och värdegrundsarbete, arbetsmiljö samt ledar- och medarbetarutveckling.

David driver även konsultbolaget Modintegrity Consulting AB.

Kontakta David: 073-268 88 32 eller david@moodwork.se