Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen säkerställer kunskap om föreskrifterna och vad de innebär i praktiken, genom att förtydliga bakgrund, vilka som berörs, och vad de innebär för organisationen. Deltagarna blir rustade och får kunskap om hur man rent praktiskt integrerar föreskrifternas krav i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

 

moodwork 300x200

Företagsanpassade utbildningar

Vi företagsanpassar heldagsutbildningar som innehåller både teoretisk föreläsning, praktiska gruppövningar och konkreta modeller för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

 

Föreläsningar

Vi ger föreläsningar inom arbetsmiljö, ledarskap och kommunikation. 

Frukostseminarier

Vi erbjuder kortare frukostseminarier inom arbetsmiljö, ledarskap och andra aktuella HR-områden. Seminarierna hålls på Mood@Works kontor på Drottninggatan 112 i Stockholm, vanligtvis mellan klockan 8.00 och 9.30.

Våra utbildningar

Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap och kommunikation. Vi blandar teori med praktik och kopplar allt till riktiga exempel och rättsfall. Vår erfarenhet är att det är viktigt att förstå vilka konsekvenser det kan leda till att göra fel saker, och hur vi kan lära oss av detta för att göra rätt.

Nyttan för dig som chef är att du får med dig konkreta verktyg och metoder för att göra rätt saker, både för dina medarbetare och för din organisation.