Hur påverkar arbetsmiljön din verksamhet?

Initiativ för bättre arbetsmiljö är inte ett tecken på svaghet, utan en strategi för hållbar framgång.

Nivåer av arbetsmiljö
Dålig arbetsmiljö

Märkbart dålig arbetsmiljö

Vad kostar det i längden?

Människor som inte mår bra, presterar inte heller bra. Effekterna av stress, ångest och depression kostar en verksamhet väldigt mycket genom både hög sjukfrånvaro och hög sjuknärvaro (då anställda vistas på arbetet trots ohälsa), samt ökad personalomsättning.

Engagemanget hos medarbetare blir lidande om de ofta känner att de saknar inflytande, inte är delaktiga, och är utbytbara. I denna typ av arbetsmiljö är ledarskapet oftast inte så utvecklat och sker främst genom traditionellt formella metoder.

Forskning visar att majoriteten av arbetsplatsolyckor orsakas av stress och andra arbetssjukdomar kopplade till hög arbetsbelastning och bristande arbetsmiljö. Studier rapporterar produktions­bortfall ända upp till 58% till följd av sjuknärvaro, samt 32% för sjukfrånvaro, och 10% för personalomsättning.

Fungerande arbetsmiljö

Fungerande arbetsmiljö

Vad finns det att vinna?

Det är skillnad på att inte gå med förlust, och att gå med vinst. En verksamhet behöver inte befinna sig i kris för att dra nytta av insatser för bättre ledarskap och medarbetarskap. Många verksamheter har grunderna på plats, men saknar ändå effekterna av en märkbart välfungerande arbetsmiljö.

När en verksamhet medvetet investerar i ett hållbart arbetsliv så resulterar det i många positiva effekter, exempelvis:

  • Medarbetare som trivs och upplever arbetet som meningsfullt.
  • Minskad stress, färre sjukfall.
  • Minskad personalomsättning.
  • Enklare att attrahera rätt talanger.
  • Lättare att förena arbete och fritid.
  • Bättre rutiner för att hantera ohälsosam arbetsbelastning.
  • Minskat produktivitets­bortfall.
Välfungerande arbetsmiljö

Märkbart välfungerande arbetsmiljö

Hur behåller man rätt kurs?

När en verksamhet har uppnått denna nivå så är den stora utmaningen inte längre att bli bättre, utan att fortsätta vara bra. Hela konceptet med hållbarhet handlar ju om långsiktighet, och framgång handlar mindre om en destination och mer om ett sätt att resa.

Verksamheter är levande. Förändringar sker. Människor kommer och går, och nya relationer uppstår. Mycket kan hända på ett år. Hur säkerställer man att en fantastisk arbetsmiljö upprätthålls även i framtiden? Hur förhindrar man att en företagskultur faller sönder med tiden? Hur får man processen att bli självgående?

Ett hållbart arbetsliv innebär en kontinuerlig process, och vi är här för att hjälpa till.

Låt Mood@Work lyfta er verksamhet

Skapa möjligheterna till framgång tillsammans med oss.

Vi brinner för allt som har med arbetsmiljö och ledarskap att göra, och vårt mål är att inspirera till att det ska vara både roligt och lönsamt att arbeta med arbetsmiljö- och ledarskapsutveckling.

Vi kan hjälpa er att bespara kostnader och öka både engagemang och produktion. Vi erbjuder analyser, metoder, verktyg, utbildningar och coaching för att uppnå ett hållbart arbetsliv, både individuellt och som organisation.

Vi gör tillsammans med er en situationsanalys och anpassar arbetet utifrån era behov. Med insamlad data kan vi rekommendera och implementera de insatser ni behöver för att utveckla en hållbar arbetsmiljö som både främjar medarbetare och ekonomin.

Vi står till tjänst som er fantastiska arbetsmiljö- och HR partner.

Boka ett möte med oss

Boka ett 30 minuters samtal med Jessica via Zoom

Välj en tid i Jessicas kalender
Kalender