Förändring är nyckeln till en önskad arbetsplats­kultur

Vi guidar både ledning och medarbetare genom hela resan.

Process

Bli en bättre arbetsgivare, för egen nytta

Välmående främjar produktivitet.

Arbetsmiljö är för många ett "nödvändigt ont" och det kanske upplevs på detta sätt då det har sin grund i regelverk och lagstiftning. Men vi vill påstå att det är företagsekonomiskt lönsamt att arbeta systematiskt med arbetsmiljö. Det skapar bättre verksamheter och mer attraktiva arbetsgivare.

Ett stort fokus idag är på att skapa goda förutsättningar för att inte bara förebygga ohälsa utan främja hälsa. Regeringens arbetsmiljöstrategi för åren 2021-2025 lyfter upp dessa områden:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.

Beteende skapar kultur

Kultur är grunden för medarbetarupplevelsen i en verksamhet.

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från sin nuvarande situation till ett önskat framtida läge. Som förändringsledare så har du alltså en djupare insikt i både problembild, vision och resan till er nya målbild.

Underskatta inte vikten att få med alla på banan. Om du vill få till ett nytt och förändrat beteende så är det därför viktigt att alla vet varför vi skall förändras dit vi skall. Genom att få organisationen att förstå varför förändring är nödvändig kan man åstadkomma beteendeförändringar som leder till att uppnådda förändringar blir bestående. Först då kan fler ambassadörer för förändringen skapas, och egna beslut tas som leder verksamheten åt rätt håll.

Exempel på initiativ våra förändringsledare jobbar med:

  • Rådgivning till chefer, medarbetare och team
  • Att utveckla och omorganisera
  • Implementering av nya arbetsmetoder
  • Arbetsrättsliga processer
  • Kommunikation och retorik -hur får vi med oss alla på förändringen?
  • Hantering av reaktioner och motstånd

Mood@Work bidrar med kompetens och erfarenhet

Låt oss tillsammans skapa och genomföra er egen arbetsmiljöstrategi.

Vi erbjuder utbildning, metoder och stöd för er som vill utveckla detta arbete och göra rätt saker, både individuellt och som organisation. Vi är vana med att stödja arbetsgivare i förebyggande och hälsofrämjande arbete, och vi ser personlig hållbarhet som en viktig fråga.

Vi har specialistkompetens inom arbetsmiljö och ledarskap samt de krav som ställs på arbetsgivare, och vi vet hur viktigt det är att skapa en säker arbetsplatskultur för att minska antalet arbetsplatsolyckor och sjukskrivningar. Vi vet dessutom att många av våra kunder tycker att det känns tryggt att ha arbetsmiljöexperter nära till hands, främst när Arbetsmiljöverket gör nedslag på inspektioner.

Boka ett möte med oss

Boka ett 30 minuters samtal med Jessica via Zoom

Välj en tid i Jessicas kalender
Kalender