Ett hållbart arbetsliv behöver hållbart ledarskap

Hur bör du utveckla din roll som ledare i er verksamhet?

Ledarskap

Sådan ledare, sådan verksamhet

På Mood@Work ser vi ledarskap som en viktig arbetsmiljöfråga, eftersom det antingen skapar positiva eller negativa effekter inom verksamheten.

Oavsett vilken bransch du jobbar i och hur stort ditt företag är så är bra ledarskap alltid viktigt, då chefer och ledare har en stor påverkan på medarbetarnas mående och prestation.

Förutom att det är positivt för företagskulturen, trivseln och välmåendet hos medarbetarna, så innebär det även en mindre kostnad för rekrytering, ökad produktivitet och i regel minskad sjukfrånvaro.

Ett företag med sund arbetsmiljö och bra ledarskap får medarbetare att stanna längre, just för att de trivs och gillar sin tillvaro på arbetet. Medarbetare som trivs vill även prestera, och kommer i sin tur att attrahera fler talanger till företaget.

Ledarskap handlar inte enbart om relationer och människor utan även om produktivitet. En bra ledare skapar drivkraft vilket ger möjligheter att ta initiativ som driver företag framåt.

Forskning visar* att medarbetare som känner sig delaktiga och får socialt stöd i att ta hand om sin egen personliga hållbarhet är upp till 40% mer produktiva i sitt arbete, vilket ger direkt effekt på lönsamheten.

*Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg [PDF] - ett komplement till riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen, sammanställd av Arbetshälsoekonomiska analysgruppen inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016.

En bra ledare utvecklas ständigt

Ledarskap idag präglas av ett komplext samspel med höga krav och förväntningar på ledaren.

Den viktigaste kompetensen för en framgångsrik ledare är att kunna motivera, skapa engagemang och att kommunicera tydligt med sina medarbetare. Att leda medarbetare mot ett gemensamt mål kräver insikt och förståelse i hur man hanterar detta på bästa möjliga sätt. Denna kompetens kan, och bör, därför tränas kontinuerligt.

Vad som definierar bra ledarskap är individuellt och varierar beroende på medarbetare och verksamhet, men samspelet mellan medarbetare och ledare i en organisation är grunden för ett hållbart arbetsliv. En utvecklad dialog för ledarskap och medarbetarskap leder till en god arbetsplatskultur och arbetsmiljö.

Bra ledarskap kräver både utbildning och praktisk träning. Vi hjälper dig att höja kompetensen genom att skapa en grundtrygghet i det formella chefskapet, tillsammans med mentorskap och stöd i förändringsledning.

Vi erbjuder coaching och chefsstöd

Coaching är en kraftfull samtalsmetodik som hjälper individer och grupper att nå sina mål.

Metoden används med stor framgång som ett verktyg för ledarutveckling men även att öka motivation och ansvarstagande hos medarbetare. Vi hjälper er med vår erfarenhet att skapa resultat, stödja i stresshantering och öka prestation hos både chefer och medarbetare.

Några exempel på områden vi erbjuder detta stöd i:

  • Chefsstöd/handledning för chefer/personalansvarig (arbetsrättsligt fokus)
  • Säljcoaching
  • Ledarutveckling
  • Stresshantering
  • Tydliggörande av uppdrag och arbetsuppgifter

Boka ett möte med oss

Boka ett 30 minuters samtal med Jessica via Zoom

Välj en tid i Jessicas kalender
Kalender