"Det ska vara lätt att göra rätt, och det är en mänsklig rättighet att må bra på jobbet"

 

Vi är din arbetsmiljö- och HR avdelning

Vi är specialister på arbetsmiljö, ledarskap och praktisk arbetsrätt, och jobbar tillsammans med företag och organisationer för ett hälsosamt arbetsklimat.

Vi erbjuder flexibla och omfattande lösningar inom arbetsmiljö och HR, och jobbar utifrån olika behov och förutsättningar med effektiva arbetsmetoder, digitala verktyg och anpassade utbildningar.

Bra och fungerande chefer som är trygga i sitt uppdrag har en stor effekt på arbetsmiljön, vilket i sin tur påverkar ett företags lönsamhet. Därför ser vi på arbetsmiljöarbetet utifrån ett brett perspektiv, där även arbetsrätt och ledarskap är en viktig del.

Vi processleder, coachar och stöttar ledare och arbetsgrupper för att systematiskt skapa en god arbetsmiljö.

På Mood@Work tycker att det är en mänsklig rättighet att må bra på jobbet!

Läs mer och boka plats på en av våra utbildningar

Grundläggande arbetsmiljö
(motsvarar BAM)

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Läs mer...

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA
(fördjupningsutbildning)

Handlar om psykosociala frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning samt stöd från chef och kollegor.

Läs mer...
 
Modum Academy

Utbildningar

Vårt utbildningskoncept kallar vi för Modum Academy där vi erbjuder kvalitetsutbildningar inom arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap.

Vi erbjuder e-learnings där du jobbar på egen hand, online utbildningar med schemalagda webbaserade eller platsförlagda workshops med någon av våra experter, samt företagsanpassade platsförlagda utbildningar där vi blandar teori med praktik och kopplar allt till verkliga exempel och rättsfall.

Vår erfarenhet är att det är viktigt att förstå vilka konsekvenser det kan leda till att göra fel saker, och hur vi kan lära oss av detta för att göra rätt.

Vinsten för dig som chef är när vet vad som gäller kan du bli tydligare i din chefsroll vilket leder till en positiv arbetsmiljöpåverkan.

Dessutom kommer du som arbetsgivarrepresentant leva upp till de lagkrav som ställs på dig som chef. Du får även med dig konkreta verktyg och metoder för att göra rätt saker, både för dina medarbetare och för din organisation.

Läs mer och boka plats på en av våra utbildningar

Grundläggande arbetsmiljö
(motsvarar BAM)

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Läs mer...

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA
(fördjupningsutbildning)

Handlar om psykosociala frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning samt stöd från chef och kollegor.

Läs mer...
Experter

Stöd från experter

Våra konsulter har gedigen erfarenhet inom arbetsmiljö, HR, arbetsrätt, ledarskap och organisationsfrågor från flertalet branscher. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i er vardag, och tillsammans med er hitta de lösningar som passar era behov.

Vi erbjuder expertstöd och behovsanpassade konsulttjänster inom ett stort antal HR-relaterade områden i form av vår helhetslösning där vi verkar som er HR och arbetsmiljöavdelning. Med hjälp av vår nulägesanalys, GAP@Work, så får ni ett bra beslutsunderlag för ert vidare arbete inom både och/eller HR och arbetsmiljö.

Med Sustain Change, som är en forskningsbaserad digital plattform, hjälper vi grupper och företag att systematiskt utveckla sin verksamhet och arbetsmiljö på ett kreativt sätt. Kopplat till detta kan vi även erbjuda SustainYou som tar sikte på den personliga hållbarheten. Vi hjälper er självklart med implementering och processledning i den omfattning som ni har behov av.

Metoder för hälsosamt arbetsklimat

 • Modum®Academy - Kvalitetsutbildningar inom arbetsmiljö & arbetsrätt & ledarskap
 • Helhetslösningen - Outsource:a din HR-avdelning & arbetsmiljöspecialist
 • NulägesAnalys GAP - Tydligt beslutsunderlag och handlingsplan enligt arbetsmiljölagstiftningen samt arbetsrättsliga regelverk
 • DiscAnalys för stöd i utvecklingsarbete för chefer och arbetsgrupper
 • SustainChange - Processledning & implementering
 • SustainYou - Systemstöd för hållbara individer & organisationer
 • Kostnadskalkylator - Räkna på hur mycket ohälsan kostar din organisation
 

Om oss

Mood@Work består av fyra konsulter med lång erfarenhet inom arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap.

Vi erbjuder vår kunskap och våra verktyg till chefer och organisationer. Vårt mål är att inspirera till att det ska vara både roligt och lönsamt att arbeta med arbetsmiljö- och ledarskapsutveckling.

Mood@Work genomför utbildningar, workshops och seminarier. Vi erbjuder även expertstöd och behovsanpassade helhetslösningar inom HR- och arbetsmiljöområdena.

Bodil Stenqvist

Bodil Stenqvist

Vår VD Bodil, är utbildad organisationskonsult & certifierad coach. Bodil utbildar, förläser och är expertkonsult inom ledarskap, HR och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Hon har gedigen erfarenhet av arbete med organisationsförändringar, ledarskapsutveckling, teambuilding och konflikthantering. Dessutom är Bodil certifierad användare av PulsAnalys och Extended Disc.

Bodil har en mångårig bakgrund inom HR, förvaltningsledning och som verksamhetschef i både privat och offentlig verksamhet.

Kontakta Bodil: 073-940 20 84 eller bodil@moodwork.se

Patrik Håll

Patrik Håll

Patrik är arbetsmiljöspecialist och expertkonsult med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och ledningssystem. Han är diplomerad BAM-handledare, certifierad HLR-instruktör och en flitigt anlitad utbildare och föreläsare. Han håller utbildningar i bl.a. BAM, BAS P/U, Heta Arbeten, Arbetsmiljöledning samt Första hjälpen och HLR.

Patrik har en teknisk bakgrund inom kyl- och installationsbranschen med bl.a. mångårig erfarenhet som både arbetsmiljöchef och specialist på såväl globala som inhemska bolag.

Kontakta Patrik: 070-695 18 00 eller patrik@moodwork.se

Jessica Schultz

Jessica Schultz

Jessica är beteendevetare och expertkonsult inom ledarskap, arbetsrätt samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Hon håller även i utbildningar & föreläser. Dessutom är Jessica certifierad användare av PulsAnalys och Extended Disc.

Jessica har mångårig erfarenhet från privata företag och offentlig förvaltning inom flertalet branscher och verksamheter. Jessica har även flera års erfarenhet av arbete på Försäkringskassan. Jessica är marknadsansvarig för Mood@Work.

Kontakta Jessica: 072-500 40 22 eller jessica@moodwork.se

Mia Cameron

Mia Cameron

Mia är utbildad statsvetare (PoL Mag inom offentlig administration) med cirka 20 års erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning. Hon har mångårig erfarenhet av olika chefsuppdrag och har även arbetat i olika strategiska funktioner på stabsnivå. Mia har gedigen erfarenhet av organisationsutveckling, förändrings- och processledning.

Hon är arbetsmiljöexpert och utbildare i OSA/SAM, samt certifierad sustainkonsult. Senior konsult på Mood@Work.

Kontakta Mia: 070-728 85 11 eller mia@moodwork.se

 

Adress

Mood at Work AB
Livdjursgatan 5B
Johanneshov, Sverige

Sociala media

Organisationsnr

559052-9367

Kontakt

Bodil Stenqvist
Bodil Stenqvist
073-940 20 84
bodil@moodwork.se
Patrik Håll
Patrik Håll
070-695 18 00
patrik@moodwork.se
Jessica Schultz
Jessica Schultz
072-500 40 22
jessica@moodwork.se
Mia Cameron
Mia Cameron
070-728 85 11
mia@moodwork.se
 

Läs mer och boka plats på en av våra utbildningar

Grundläggande arbetsmiljö
(motsvarar BAM)

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Läs mer...

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA
(fördjupningsutbildning)

Handlar om psykosociala frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning samt stöd från chef och kollegor.

Läs mer...
 

Grundläggande Arbetsmiljö
(motsvarar BAM)

Datum
Löpande start, webbaserad
Tid
8 – 10 timmar att genomföra, till detta behövs tid till övningsuppgifter & reflektion
Plattform
Onlineutbildning via Learnster LMS
Pris
4 995 kr/person (2 498 kr med AFA stöd)

Beskrivning

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön, både ekonomiskt och socialt. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver för att kunna genomföra och upprätthålla en god arbetsmiljö.

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Vi varvar föreläsningar med övningar, kunskapskontroller, reflektioner kring egna erfarenheter.

Har ni tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet du vilka lagar och regler som gäller?

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska vara en naturlig del av verksamheten och arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att tänka på att alla medarbetare också har ett ansvar genom att följa regler, vara bra arbetskamrater och påpeka fel och brister när de uppstår.

Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans.

Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Vi rekommenderar att för största utbyte av kursen arbeta med andra i företaget kring reflektionsuppgifterna. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Det är en investering att arbeta med både fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Människor som mår bra och trivs med sitt arbete de presterar bra, så kort och gott. God arbetsmiljö ger goda resultat!

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det lätt att jobba med arbetsmiljö i den dagliga verksamheten.

Mål

Efter utbildningen ska du:

 • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor.
 • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
 • förstå hur bra arbetsmiljö utvecklar och bidrar till verksamheten.
 • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Innehåll

Utbildningen blandar föreläsningar med övningar, reflektionsfrågor och quiz, allt för att maximera lärandet.

 • Regelstruktur, allmänna skyldigheter, lagens ändamål, samverkan.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Ansvar och roller.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Nytt avsnitt om OSA vid distansarbete.
 • Riskhantering och olycksfallsrapportering.
Intresseanmälan
 

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA
(fördjupningsutbildning)

Datum
Löpande start, webbaserad
Tid
4 - 6 timmar att genomföra, till detta behövs tid till övningsuppgifter & reflektion
Plattform
Onlineutbildning via Learnster LMS
Pris
3 995 kr/person (1 998 kr med AFA stöd)

Beskrivning

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, handlar om psykosociala frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning samt stöd från chef och kollegor.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, som brukar förkortas OSA, är namnet på de föreskrifter (regler) som Arbetsmiljöverket gav ut 2016. Enligt Arbetsmiljölagen har alla rätt till ett bra arbetsklimat och frågor som stress och arbetsklimat hänger ofta samman med hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar. Därför är det arbetsgivarens skyldighet att se till att organisationen är sådan att de anställda trivs och mår bra.

Känner du att du behöver mer kunskap om hur du kan jobba med områden som att förebygga stress, förbättra arbetssätt, förebygga mobbning och konflikter? Det är ämnen som spelar stor roll för varje människa som ingår i en organisation. Men tvärtemot vad många tror är det sådant som oftast varken kan eller bör försöka lösas på individnivå, utan som snarare kräver en översyn av själva arbetsplatsen och hur arbetet är organiserat. Här har chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljön en viktig roll. Vet du vad ni behöver göra i din organisation för att leva upp till föreskrifternas krav?

Kursen ger dig kunskapen och verktygen för att kunna hantera de situationer som kan uppstå, De områden som OSA avhandlar är de som är mest komplicerade och därför så är det viktigt att du är trygg i din kunskap och roll. När du kommer tillbaka till arbetsplatsen ska du känna dig redo att arbeta vidare med de här viktiga frågorna där varje förbättring kan ge stort resultat.

Syfte

Syftet är ge deltagaren förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren:

 • ha fördjupade kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna.
 • ha förståelse för hur mål kan sättas.
 • kunna ta fram rutiner.
 • ha en konkret verktygslåda för hur undersökningar, bedömningar, åtgärder och kontroll av den organisatoriska arbetsmiljön kan göras.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet.

Ur innehållet

 • Kraven i föreskrifterna AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Introduktion och kort översikt av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och kopplingen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Stress & tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö.
 • Ohälsosam arbetsbelastning & förebyggande insatser.
 • Arbetstidens förläggning.
 • Kränkande särbehandling.
 • Samverkan för att lyckas.
 • Hälsofrämjande faktorer, risk - och friskfaktorer.
Intresseanmälan