Utbildningar

Utbildning för grundläggande arbetsmiljö / BAM

Förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen med bättre koll på lagar och regler för god arbetsmiljö.

Datum
Löpande start, webbaserad
Tid
8 – 10 timmar att genomföra, till detta behövs tid till övningsuppgifter & reflektion
Plattform
Onlineutbildning via Learnster LMS
Pris
4 995 kr/person (2 498 kr med AFA stöd)

Om utbildningen

Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver för att kunna genomföra och upprätthålla en god arbetsmiljö.

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön, både ekonomiskt och socialt. Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Vi varvar föreläsningar med övningar, kunskapskontroller, reflektioner kring egna erfarenheter.

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska vara en naturlig del av verksamheten och arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att tänka på att alla medarbetare också har ett ansvar genom att följa regler, vara bra arbetskamrater och påpeka fel och brister när de uppstår.

Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans.

Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Vi rekommenderar att för största utbyte av kursen arbeta med andra i företaget kring reflektionsuppgifterna. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Det är en investering att arbeta med både fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Människor som mår bra och trivs med sitt arbete de presterar bra, så kort och gott. God arbetsmiljö ger goda resultat!

Sammanfattning

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det lätt att jobba med arbetsmiljö i den dagliga verksamheten.

Efter utbildningen ska du:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor.
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö utvecklar och bidrar till verksamheten.
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Innehåll

Utbildningen blandar föreläsningar med övningar, reflektionsfrågor och quiz, allt för att maximera lärandet.

  • Regelstruktur, allmänna skyldigheter, lagens ändamål, samverkan.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Ansvar och roller.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Nytt avsnitt om OSA vid distansarbete.
  • Riskhantering och olycksfallsrapportering.

Intresseanmälan